Farklı diller arasında çeviri yaparken en sık başvurulan yöntemlerden biri olan ardıl tercüme, genellikle benzer bir yöntem olan simültane tekniğine benzetilmekle birlikte bazı önemli ve ayırt edici farklılıklara sahiptir. Ardıl tercümenin benzerlerine göre daha az yanlış riski taşıdığını belirtmek mümkün olmakla birlikte, daha klasik olan bu yöntemin farklı nedenlerden dolayı sıklıkla kullanıldığı görülebilir.

Ardıl Tercüme Türleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hem hedef hem kaynak dile hakim olmayı gerektiren ardıl tercüme türleri, herhangi bir teknolojik donanıma gerek duyulmadan yapılabilmeleriyle öne çıkar. Bu teknikte tercüman toplantı ya da konferans benzeri bir organizasyonda konuşan kişinin söylediği cümleleri tek tek hedef dile çevirir. Bu doğrultuda ardıl tercümenin genellikle gizli ya da resmi görüşmeler için başvurulan bir yöntem olduğu söylenebilir.

Pek çok farklı çeviri yönteminin yanı sıra bu yöntemlerle hizmet veren pek çok farklı tercümanlık bürosunu da görmeniz mümkündür. Ancak bu noktada unutulmaması gereken ihtiyacınız olan hizmet hangi yöntemle gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin tercümanın deneyimi ve güvenilirliğidir. Tercüme yapılacak olan dile dair detaylı yetkinliklere sahip olması beklenen tercümanın, bunun yanında konferans ortamına ya da bahsi edilen sektörün şartlarına dair de derin bir bilgi birikimi sahibi olması gerekir.

Ardıl Çevirinin Tercih Edildiği Alanlar ve Avantajları

Simültane çeviriyle karşılaştırıldığında daha resmi yerlerde ve daha gizli konuşmalarda tercih edildiğini gördüğümüz ardıl tercüme, uzun soluklu ve genel konuşmalarda veya toplantılarda tercih edilmez. Diplomasinin öne çıktığı görüşmelerde, farklı ülkelerin katıldığı sempozyumlarda, işle alakalı bire bir görüşmelerde veya ticari amaçlı anlaşmalara dayanan toplantılarda sıkça uygulanan bu yöntem, turizm ve sağlık dünyasında da oldukça işlevsel bulunmaktadır.

Kısaca konuşmaların net bir sonuca bağlamak üzere kısa tutulduğu, teknik ifadelerin yer aldığı, resmi ve gizli görüşmelerde ardıl tercümeye başvurulduğunu ifade etmek mümkündür. Tüm bu özellikleri bir araya geldiğinde ardıl tercüme yapacak tercümanların odaklanma, özen, dikkat ve dile hakimiyet konularında ne kadar iyi olması gerektiği anlaşılır.

Karşılıklı görüşmenin oldukça üst düzeyde olduğu, konuşmaların 5 dakikayı bulduğu veya metinleri kağıttan okuyarak konuşma yaptığı durumlarda ardıl çeviri yönteminden faydalanıldığı görülebilir. Bu gibi durumlarda tercümanın cümleleri tek tek çevirebilmesi için konuşması bekleyerek ve belli aralıklarda duraksayarak konuşmasını yapabilir. Konuşmayı dinlemekte olan tercüman ise metin geneline dair notlar alarak ilerler ve çeviri için sıra kendisine geldiğinde notlarını kafasından birleştirerek aktarabilir.

Anlaşılabileceği üzere ardıl tercümenin kullanıldığı alanlar bir hayli geniş olmakla birlikte bu yöntemin ciddi bir deneyim ve bilgi birikimi gerektirmekte, ayrıca konsantrasyonun ve hızlı düşünmenin en üst seviyede olması beklenmektedir. Dikkat gerektiren bu gibi hassas ve önemli çalışma alanlarında uzmanlıkla hizmet veren, terimlere hakimiyeti sayesinde hataya yer bırakmayan ve en uzun konuşmalardan en kısa ve öz konuşmalara kadar her gereklilikte ihtiyacınızı tam olarak karşılayabilen tercümanlara başvurmuş olmanız son derece önemlidir.

Yorum Yap

Call Now ButtonHemen Arayın