Apostil Nedir? Nerede Yaptırılır?

Apostil, herhangi bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilmesini ve başka bir ülkenin resmi kurumlarında yasal olarak kullanılmasına olanak sağlayan belge onaylama sistemidir. Bu belge onay sistemi 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonu ile yürürlüğe girer. Apostile dair kurallar sadece Lahey Konferansı’na üye olan ve taraf olan ülkeler arasında geçerlidir. Bu onay belgesi, taraf veya üye olan ülkeler tarafından belirlenen resmi bir kurum tarafından onaylanır.

Apostil tasdiki gerçekleştirilmiş olan bir belge, Lahey Konferansına üye olan veya taraf olan tüm ülkelerde geçerli kabul edilir. Apostil belgesinin öncelikle yeminli tercümanlar tarafından tercüme işlemleri yapılır. Ardından noter tarafından onaylanır. Bu onay işleminden sonra apostili onaylayan noterin bulunduğu bölgedeki kaymakamlıkta tasdik edilir. Kaymakamlıkta tasdik edilerek mühürlenen apostil, hangi ülkeye gidecek ise o ülkenin konsolosluğuna teslim edilir.

Türkiye’de Apostil Nerelerden Alınabilir?

Türkiye’de apostil; Kaymakamlık, Valilik, Hukuk İşleri Müdürlüklerinden alınabilir. Adli belgeler için apostil alınacaksa, Ağır Ceza Mahkemeleri Başkanlığından almak mümkündür. Ağır Ceza Mahkemeleri Başkanlıkları bulunmuyorsa, Adalet Komisyonu Başkanlıkları veya adliye encümeninden alınabilir. Apostil hangi ülkede düzenleniyor ise o dilde ya da İngilizce ve Fransızca olarak düzenlenir.

Türkiye Lahey Anlaşması’nı imzalayan ülkeler arasında yer alır. Bu nedenle yurt dışına çıkma planları yapan kişilerin, belgelerinin yurt dışında da geçerli olabilmesini sağlamak adına apostil şerhi onayı yaptırmaları faydalı olur. Apostil, yeminli tercüme bürolarında hazırlanır. Gideceği ülkenin konsolosluğuna teslim edilen apostilin elçilik tarafından onaylanması gerekir. Hazırlanan apostilin eksik bilgiler veya belgeler içermemesi önemlidir. Yapılan küçük bir hata apostilin geçersiz kılınmasına neden olabilir.

Apostil şerhinde; belgeyi imzalayan kişinin adı, soyadı, sıfatı, hazırlanan ülkenin adı, apostilin tasdik edildiği mührün makam bilgileri, belgenin düzenlenme yeri, apostil şehrine ait numara, düzenleyen makam ile yetkili imzası ve düzenleyen makamın kaşesi veya mührünün olması gerekir.

Apostil Tasdiki Hangi Belgeler İçin Yapılır?

Apostil tasdiki, yurt dışına çıkacak olan kişilerin eğitim belgelerine, doğum belgelerine, medeni durum belirten belgelere, boşanma kararlarına, evlilik cüzdanlarına, idari belgelere, evlenme ehliyetlerine, muvafakatnamelere, vekaletnamelere ve noter senetleri gibi belgelere yapılır. Yabancı uyruklu birinin Türkiye’de evlilik işlemi yaptırabilmesi için, ülkesinden gelmeden önce bekarlık belgesi ve doğum belgesinin apostilinin yetkili makamlara ulaşması gerekir. Aksi halde yeminli tercümanlarda dosya tercümesi yapılsa bile apostil olmadığı için noter tasdiki yapılması mümkün değildir. Evraklarında noter tasdiki bulunmayan kişilerin nikâhları nikah memuru tarafından gerçekleştirilmez.

Apostilin hazırlanması her ülkede aynıdır. Apostillerin hazırlanması sürecinde tercüme büroları ve noter işlemleri ücret gerektirir. Kaymakamlık tasdikleri için ise hiçbir ücret talep edilmez. Türkiye’de faaliyet gösteren bir şirketin başka bir ülkede şube veya temsilcilik açabilmesi için öncelikle karşı ülke şirkete ait kuruluş sözleşmesini veya ana sözleşmeyi talep eder. Bu evraklar yeminli tercüme büroları ve noter tarafından tasdik edilmelidir. Tasdik işlemlerini gerçekleştirmeyen şirketin başka bir ülkede şube veya temsilcilik açması mümkün değildir.

Yorum Yap

Call Now ButtonHemen Arayın