Yasal belgelerin tasdiki söz konusu olduğunda, ister akademik kayıt olsun, ister bir sertifika… Akla ilk gelen yer noterdir. Peki noter gerçekten yeminli tercümeyi tasdik edebilir mi?, Noter Onaylı Tercüme Nasıl Yapılır? Size bu hususta biraz ışık tutmak istiyoruz. Noter onaylı tercüme özellikle resmi dili orijinal belgeden farklı olan bir ülkenin yetkililerine sunulması gerektiğinde, yeminli tercüme gerektirir.

Çevirinin bir dizi resmi gereksinimi karşılaması gerekir; örneğin, orijinal belgenin içeriğini aslına uygun ve tam olarak kopyalamalı, yeminli tercüman tarafından mühürlenmeli, tarih atılmalı ve imzalanmalı, resmi tasdik eklenmelidir. Bu anlamda yeminli tercümenin, resmi tercümanın mühür ve imzasını taşıması, her türlü makam nezdinde hukuki geçerliliğe sahip olması zorunlu bir gerekliliktir.

NOTER ONAYLI TERCÜME NASIL YAPILIR?

Noter Onaylı Tercüme Nasıl Yapılır? Onaylı tercümeler yapmak için öncelikle bir tercüme bürosu veya tercüman ile işbirliği yapmanız gerekmektedir. Bu tercüme bürosu veya tercüman, tercümeyi yaptıktan sonra noter onayı için gerekli olan belgeleri hazırlayacaktır. Tercüme yapılırken, özgün metnin tam olarak tercüme edilmesi gerekmektedir. Tercüme edilen metin, özgün metnin anlamını tam olarak yansıtmalıdır. Ayrıca, tercüme edilen metinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.

Noter onaylı tercümeler, yasal belgelerin çevirisi gibi resmi belgelerde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu nedenle, tercüme işlemi doğru bir şekilde yapılmalı ve noter onayı için gerekli olan belgeler hazırlanmalıdır. Noter onaylı tercüme nasıl yapılır? Sorusuna en sade anlatım ile yer vermeye çalıştık. Sonuç olarak, noter onaylı tercüme yapmak için bir tercüme bürosu veya tercüman ile çalışmanız gerekmektedir. Tercüme edilen metin, özgün metnin anlamını tam olarak yansıtmalı ve herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. İşlem doğru bir şekilde yapıldığında, noter onayı için gerekli olan belgeler hazırlanacak ve tercüme işlemi tamamlanacaktır.

NOTER TASTİKLİ OLMASI İSTENEN BAZI BELGELER

Bazı resmi kurumlar veya kuruluşlar, belgelerin tercümesinin Noter tarafından onaylanmış ve tasdik edilmiş olmasını talep edebilir. Tercüme işlemini gerçekleştiren tercümanın Noter yeminli olmasına gerek olmadan, bu belgelerin Noter onaylı ve tasdikli olması yeterli kabul edilir. Yani, belgenin çevirisi tamamlandıktan sonra Noter tarafından onaylanmalıdır.

Vatandaşlık Değiştirme Belgelerinin Noter Tasdikli Tercümesi: Vatandaşlık değiştirme işlemleri sırasında hazırlanan belgelerin yabancı ülkelerde kullanılabilmesi için noter tarafından onaylı tercümeleri gerekebilir. Bu tercümeler, vatandaşlık durumunuzun değiştiğini ve bu değişikliği yasal olarak belgelemek için kullanılır.

Uluslararası Alanda Geçerliliği Bulunan Sertifikaların Noter Tasdikli Tercümesi: Yurt dışında geçerli olması gereken belgeler, genellikle noter tasdikli tercüme ile yabancı ülkelerde kabul edilebilir hale getirilir. Bu sertifikalar, eğitim, sağlık veya mesleki nitelikleri doğrulayan belgeler olabilir.

Noter Onaylı Tercüme Nasıl Yapılır?

Mahkeme Karar ve Evraklarının Noter Yeminli Çevirisi: Mahkeme kararları, yargı süreçleri ve hukuki işlemlerle ilgili belgelerin noter yeminli çevirisi, mahkeme kararlarının veya hukuki kararların uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olur.

Nüfus Cüzdanı Sureti, İkametgah Gibi Belgeler: Nüfus cüzdanı fotokopileri, ikametgah belgeleri gibi kişisel kimlik ve adres bilgilerini içeren belgelerin noter onaylı tercümesi, resmi kurumlar veya yabancı ülkelerde talep edilebilir.

Boşanma ve Evlilik Belgeleri: Boşanma kararları, evlilik cüzdanları ve benzeri belgelerin noter tasdikli tercümesi, yasal statünüzü belgelemek veya uluslararası evliliklerin tanınmasını sağlamak için kullanılır.

Üniversitelerde Elde Edilen Derece ve Ünvanların Belgeleri: Üniversite diploması, transkript gibi eğitim belgelerinin noter onaylı tercümeleri, yurtdışındaki eğitim veya iş fırsatları için gerekli olabilir.

Diplomaların Uluslararası Alanda Geçerliliğini Sağlayan Noter Tasdikli Tercümanlık Belgeleri: Yabancı ülkelerde diplomaların tanınmasını kolaylaştırmak ve eğitim geçmişinizi doğrulamak amacıyla kullanılır.

Evlat Edinme Belgeleri: Evlat edinme işlemleri sırasında hazırlanan belgelerin noter tasdikli tercümeleri, evlat edinme sürecinizi yasal olarak belgelemek için kullanılır.

Miras ve Emlak İşleri ile İlgili Belgeler: Miras belgeleri, emlak tapu kayıtları ve benzeri belgelerin noter onaylı tercümeleri, miras veya emlak işlemleri için gerekebilir.

Bu belge türleri, çeşitli yasal ve resmi süreçlerde kullanılan önemli dokümanlardır ve uluslararası düzeyde geçerlilikleri sağlanmalıdır. Noter onaylı tercüme hizmetleri, bu belgelerin doğru bir şekilde çevrilmesini ve yasal statülerini korumalarını sağlar.

Yeminli Tercüme Nedir?

Yeminli tercüme, uzman tercüman tarafından bir adli görevli önünde yemin tutanağının doldurulup imzalanmasıyla tasdik edilmiş ve resmiyete kavuşturulmuş bir tercümedir . Bu yemin tutanağı kalıcı olarak tercümeye iliştirilir ve resmi görevli tarafından damgalanıp imzalanır.
Yeminli tercümenin yargı organı tarafından üretilen bir belge olması nedeniyle gerçek bir hukuki değeri vardır. ,

Genellikle kamuya ait belgeler (doğum, ölüm, ikametgah, evlilik, sabıka belgeleri vb.), şirket belgeleri ve sözleşmeler, vekaletnameler, noter senetleri, ticaret odası belgeleri, beyanlar vb. gibi özel belgeler için talep edilir. . ve sıklıkla akademik ve okul belgeleri için de kullanılır.

Türkiye’de yeminli tercüman, yabancı diller veya tercümanlık bölümlerinden birinden mezun, tercüme yapacağı dile ve tercüme yapacağı dile hakim olan, noter tarafından yetkilendirilen kişidir. Türkiye’deki yasal belgelerin resmi tercümesini yapar ve tercüme edilen tüm metinleri mühürler. Bu nedenle yeminli tercüman tarafından yapılan tercümeler aynı kalitede kabul edilir.

Yeminli tercüman, dillerin kesin detaylarına hakim olmanın yanı sıra, bilgilerin gizliliğini koruma, öz disiplin, güvenilirlik, bir dilden diğerine bilgi aktarımında dürüstlük gibi birçok niteliğe sahip olmalıdır. ilgili terminoloji ve mevzuata sahip olup, birden fazla iş tanımına öncelik verme becerisine sahiptir.

Yeminli tercümanın şartları Yeminli tercüman olabilmek için Türkiye’de yeminli tercüman olmanın şartlarını yerine getirmeniz, ilgili Türk kurumlarının bu mesleğe yönelik belirlediği standartları bilmeniz ve aşağıdaki niteliklere sahip olmanız gerekir:

  • Türk vatandaşı olmak
  • Üniversitelerin yabancı dil bölümlerinden veya çeviri bölümlerinden mezuniyet belgesi alınması
  • Yabancı dil yeterliliğini kanıtlayan sınav belgesi
  • Lisans diploması ve dil yeterlilik belgesi ile notere başvurulması
  • Noter huzurunda yemin etmesi ve belgeli onay alındıktan sonra mesleki unvanı kullanma hakkına sahip olması gerekir

Yeminli Tercümenin Özellikleri

Yeminli tercüme, adından da anlaşılacağı gibi adli makamlar önünde tasdik edilmiş bir tercümedir ve bu nedenle basit tercümeden farklıdır çünkü tercümeyi hazırlayan ve imzalayan tercümanın doğruluğu ve doğruluğu konusunda bir sorumluluk içerir. o. Adli bir kurum tarafından düzenlenen bir belge olması nedeniyle, aşağıdaki gibi özetlenebilecek belirli kurallara uyması gerekir.

 

Yorum Yap

Call Now ButtonHemen Arayın