İhtarname Nedir?

Hukuki işlemlerin, muhatabı olan kişiye resmi evrak aracılığı ile haber verilmesine ihtarname denir. İhtarnamede, kişiye hukuki olarak doğan hakları veya sorumlulukları bildirilir. Bütün hukuki işlemlerin bildirilmesi ihtarname yolu ile yapılır. Bu nedenle ihtarnamenin kapsamı çok geniştir.

İhtarname, muhatap olduğunuz kişi ile hukuki bir ilişki başlatılmasının ilk adımıdır. Muhatabınız olan kişiye ilgili konuyu hatırlatmak, görevini yerine getirmesini sağlamak, size karşı yapılan haksızlığın giderilmesini talep etmek, alacağınızı istemek ve bir eylemde bulunmasına davet etmek için ihtarname gönderebilirsiniz.

Bu evrak bir bakıma, muhatabınızı bir anlaşmaya davet etmektir. Dava yoluna başvurmadan önce tarafların anlaşması sağlanabilir. İhtarname göndermekle, dava açmadan önce son bir kez uyarıda bulunmuş olduğunuzu gösterirsiniz. İhtarname alan birçok kişi, ihtarnameye konu olan anlaşmazlığın dava sürecine girmeden giderilmesini sağlar.

İhtarname Gönderirken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

İhtarname gönderirken amacınızı açıkça ifade edebildiğinizden emin olmanız gerekir. İhtarnamenin kolay anlaşılabilmesi için gereğinden uzun veya gereğinden kısa olmaması önemlidir. İhtarname konusunda, tartışmaya yer olmadığı net bir şekilde ifade edilmelidir. İhtarnamenin bir avukat aracılığı ile gönderilmesi daha uygundur. Fakat şahsi olarak da ihtarname göndermek mümkündür.

Şahsi olarak gönderilen ihtarnamelerde noter tasdiki gereklidir. Anlaşmazlık dava sürecine girerse, bu noter onayı sayesinde mahkeme karşısında haklılığınızı ispat etmeniz kolaylaşır. Gönderilen ihtarnamenin hak, zaman ve para kaybına neden olmaması için amacına uygun şekilde hazırlanması son derece önemlidir. İhtarname muhatabına noter aracılığı ile gönderilir. Muhatabına tebliğ edilmesi, Tebligat Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilir. İhtarnamenin muhatabına tebliğ edilip edilmediğini belirli bir süre sonra noterden alınan tebliğ şerhi ile öğrenebilirsiniz.

İhtarname Göndermenin Faydaları Nelerdir?

İhtarname göndermenin faydalarının yanı sıra haksız veya yanlış gönderilmesi, ihtarname göndereni zor durumda bırakabilir. Bu nedenle ihtarname hazırlarken çok dikkat edilmesi gerekir. Mümkünse ihtarnamenin bir avukat aracılığı ile gönderilmesi daha uygundur. Avukat aracılığı ile ihtarname göndermek yanlışlıklardan doğabilecek risklerin ortadan kalkmasını sağlar. Herhangi bir nedenden dolayı ihtarname göndermenin faydaları şu şekilde sıralanabilir.

  • İhtarname göndermek, muhatabınıza karşı tutumunuzun ciddiyetini gösterir.
  • İhtarname, borçlu olan kişiye, avukatlık ücretleri, mahkeme masrafları ve faiz ücretleri ödemeden uzlaşma yapılabileceğini hatırlatır.
  • Borç nedeni ile bir dava sürecine girilmiş ise, ihtarname muhatabına karşı delil olarak kullanılabilir.
  • İyi bir şekilde düzenlenen ihtarnameler dava sürecini hızlandırır.

Bu evrakta dikkat edilmesi gereken önemli hususlar bulunur. Herhangi bir kişiye haksız şekilde ihtarname göndermek, karşı tarafa manevi tazminat talep etme hakkı doğurur. Bu nedenle ihtarnamenin doğru şekilde hazırlanması önemlidir.

İhtarname gönderebilmek için sözleşmede yer alan borç ödeme tarihinin geçmiş olması gerekir. Yoksa çekilen bu ihtarnamenin hukuki hiçbir dayanağı yoktur. İhtarname hazırlanırken, sözleşmede bulunan maddelerin dışında herhangi bir talepte bulunulması mümkün değildir. Tebliğ şerhi yazılmayan ihtarnamelerin geçerliliği yoktur.

Yorum Yap

Call Now ButtonHemen Arayın