Retur Tercüme Türü Nedir?

Tercüme oldukça geniş kapsamlı bir kelime olup içerisinde birçok ana başlık barındırmaktadır. Çoğu dilde sözlü ve yazılı çeviriyi ifade etmek için aynı kelimeler kullanılmış fakat son zamanlarda özellikle toplumsal çevirinin yaygın hale gelmesiyle birlikte bir ayırım yapmaya ihtiyaç duyulmuştur. Kendine özgü pek çok önemli gerekliliği bulunan ve son derece farklı bir uzmanlaşma alanı olarak bilinen retur tercüme ise bu diller arası bilişsel geçişler için son derece önemli ve hassasiyet gerektiren bir tercüme yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Retur Tercüme Nasıl Yapılır?

Bilindiği üzere yazılı ve sözlü tercümenin en önemli farklarından biri bir çeviriyi gerçekleştirmek için verilen sürenin farklı olmasıdır. Yazılı olarak çeviri yapacak tercümanın diğer türe göre daha fazla zaman dilimine sahip olması elde edilen en büyük fırsattır. Ancak sözlü tercümanların anında çeviri yapıp konuyu anlaşılabilir bir dille taraflara iletmesi en önemli zorunluluğudur. Bu zorlukların ve dezavantajların üstesinden gelerek kusursuz çeviriler gerçekleştirebilmek ise dil konusunda ileri seviyelere gelmiş ve sözlü çeviri özelinde bolca deneyim edinmiş olmayı gerektirir.

Fransızca kökenli bir kelime olan Retur terimi sözlü tercüme alanında ustalaşmış tercümanlar tarafından kullanılmaktadır. Bir diğer deyişle bu alanda çalışmak için tek dil bilmek yeterli gelmemekte, çeviri dillerinin ikisinin de ana dil kadar iyi bilinmesi gerekmektedir. Retur tercüme bir tercümanın çeviriyi ana dilinden başka bir ana dile çevirmesi, olarak tanımlanabileceği gibi, bu durum bize tercümanın iki ana dile veya daha fazlasına üst seviyede hakim olması gerektiğini gösterir.

Retur Tercümede Dikkat Edilmesi Gerekenler

Başka bir hedef dile odaklanıyor olmak ve bunu sözlü iletişim sırasında gerçekleştirmek bir bakıma kabiliyet yönünden ayrıcalıklı şekilde konumlanmanızı sağlasa da bir yandan da ciddi sorumlulukları beraberinde getirir. Retur tercüme gibi anında ve hatasız çeviriye dayanan yöntemlerde tercümanın hem kaynak hem hedef dili en az ana dili kadar iyi bilmesi gerekirken, bir dilin daha az biliniyor olması her iki dilin de önemini yitirmesine ve hatalara yol açabilmektedir.

Retur tercüme alanında çalışan tercümanların daha yüksek başarı oranına ve hız konusunda ivmeli bir dengeye sahip olması beklenirken, bu alanda hizmet verenlerin gerçekten dile her açıdan hakimiyet kurmuş olması ve hatasız çeviriyi en büyük sorumluluklarından biri olarak görmesi gerektiğini biliyoruz. Hedef dile hakim olunmadığı durumlarda kaynak dili bilmenin geçersiz olacağını unutmamak gerekirken, bu alanda uzmanlaşan tercümanlara da sürekli olarak dinamik kalmalarını ve gündelik pratikler yapmalarını öneriyoruz.

Aktif kalmanın ve zihni sürekli odaklayarak çalıştırmanın gelişim için son derece önemli olduğu retur gibi sözel çeviri yöntemlerinde, kendini, dil bilgisini ve aynı zamanda kabiliyetlerini ileriye taşımanın sınırı olmadığını düşünüyoruz. Tüm sözel veya yazılı tercüme ihtiyaçlarında ise ekibimizin uzman ve deneyimli kadrosuna güvenebileceğinizi ve size özel seçenekler sayesinde böylesi zorlu çeviri tekniklerinde  dahi memnuniyetinizi garantilediğimizi hatırlatmak istiyoruz.

Yorum Yap

Call Now ButtonHemen Arayın